FLP Microprecision GmbH - Deutschland - SPOLOČNOSŤ

FLP - váš poskytovateľ systém pre roviny obrábania pre priemyselné jemné brúsenie, lapovanie a leštenie

FLP GROUP má svoje sídlo v Nemecku a na letisko v Berlíne a Lipsku.

Ako tradičné rodiny s mnohoročnou skúseností, FLP skupina vyvinula do modernej, dynamickej, medzinárodnej operierendem spoločností. Základom tohto vývoja sú zatvorení trhu, v súlade orientácia na zákazníka a inovácie.

Ťažiť z našej spoločnej odborné znalosti a skúsenosti po celom svete ako poskytovateľom systému s tesným prepojením medzi konštrukcie stroja, stroje, nástroje a vývoj Microzerspanung a medzinárodného obchodu.


FLP Microprecision GmbH

FLP Microprecision GmbH