FLP Microprecision GmbH - Deutschland - DOMOV

FLP - váš dodávateľ systému presnosti Oberflächenfeinstbearbeitungen

so sídlom v Nemecku a na letisko v Berlín a Leipzig

Ako tradičné rodiny s mnohoročnou skúseností, FLP skupina vyvinula do modernej, dynamickej, medzinárodnej operierendem spoločností. Základom tohto vývoja sú zatvorení trhu, v súlade orientácia na zákazníka a inovácie.

Ťažiť z našej spoločnej odborné znalosti a skúsenosti po celom svete ako poskytovateľom systému s tesným prepojením medzi konštrukcie stroja, stroje, nástroje a vývoj Microzerspanung a medzinárodného obchodu.

FLP Microprecision GmbH FLP Microprecision GmbH FLP Microprecision GmbH

FLP Microprecision GmbH

HIGH PRECISION FLP 660 fine grinding in new dimensions

more